Monday, July 1, 2013

White Roses

WHITE ROSES


White Roses in the Summer in Sacramento ,
Thuy Doan painting - California - July 01,2013
( "Hoa Hồng Trắng" - Tranh Đoàn THanh Thủy, Cali những ngày quá nóng! )
Post a Comment