Monday, August 29, 2011

Sunday, August 7, 2011

Sinh Họat Văn Nghệ - Cựu GS SPQN Bắc Cali


SINH HOẠT BAN VĂN NGHỆ HỘI CỰU GS SPQN BẮC CALI
Ngày 07/8/2011 tại nhà Phạm Đính - San Jose - Cali
***