Saturday, May 26, 2012

Tuesday, May 22, 2012

Beverly Nguyễn

Kỷ niệm "DẠ HỘI CUỐI NĂM - HIGH SCHOOL" - May 2012

Thu Nguyet


Kỷ niệm ngày lễ tốt nghiệp cấp ba - High School của Thu Nguyệt - May 2012

Friday, May 18, 2012

Lễ rước Xá Lợi Phật tại chùa Kim Quang


LỄ RUỚC XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA KIM QUANG SACRAMENTO CALIFORNIA
Từ 8 giờ tối ngày 18 /5/ đến 20/5/2012 (28-29-30/4-ÂL)

Sunday, May 13, 2012

Sunday, May 6, 2012

Albert Tran Painting

THE SUN SET - Albert Painting - 5/2012 - California

"The Sun Set"

Albert Tran