Monday, July 8, 2013

The Artist - Bùi Giáng

THE ARTIST & BUI GIANG


Vô ngần tao ngộ đầu tiên
Em bao giờ biết anh phiền ưu sao
Yêu em từ những kiếp nào
Về sau cũng niệm nguyên màu ban sơ."

Bùi Giáng 
" THE ARTIST "
 Thuy Doan painting

Bùi Giáng "
 Thuy Doan painting

Sacramento - California - 7/2013
Post a Comment