Sunday, July 28, 2013

Lễ An Vị Tượng Hòa Thượng Thích Thiện Trì

Kỷ niệm thập niên ngày viên tịch của Hòa Thượng Thích Thiện Trì,
 Người sáng lập chùa Kim Quang - Sacramento - California. 


Lễ An Vị Tượng của Ngài Cố Hoà Thượng THÍCH THIỆN TRÌ tại chùa Kim Quang.
Nhân ngày kỷ niệm 10 năm Ngài viên tịch.
Post a Comment