Sunday, June 30, 2013

Tranh Phong Cảnh

TRANH PHONG CẢNH


Tranh Đoàn Thanh Thủy - California 6/2013
( Thuy Doan painting )


2 comments:

laptop cu gia re said...

Bức tranh đẹp qá đấy bạn

Đoàn Thuỷ said...

Cam on "laptop cu gia re" ,
Chuc vui!