Friday, February 1, 2019

Thursday, January 31, 2019

Wednesday, January 30, 2019

ROSES (NEW YEAR 2011) - tặng cháu BEVERLY NGUYEN


ROSES NEW YEAR 2011 at Davis  by Thuy Doan (#2) - 2019.

Tranh Tĩnh Vật "Hoa Hồng và Trái Cây" vẽ tại Davis (số 2).
Nhân Kỷ Niệm & Chúc Mừng Năm Mới 2011 (Nhà Hồng & Mậu)
*
*
doanthanhthuyqn@gmail.com

Tuesday, January 29, 2019

Saturday, January 26, 2019

Friday, January 25, 2019

MY MOTHER

MẸ TÔI (Năm 40 tuổi) - tranh Đoàn Thanh Thủy
*
doanthanhthuyqn@gmail.com

Thursday, January 24, 2019

Wednesday, January 23, 2019

COLD - Composition - 2011


"COLD" - Composition - 2011 (#2)
BỐ CỤC "LẠNH" - 2011 (# 2)

*
Thuy Doan Painting 
doanthanhthuyqn@gmail.com

Wednesday, January 16, 2019