Friday, July 12, 2013

BÙI GIÁNG & THƠ TÌNH

THƠ TÌNH BÙI GIÁNG


Tranh Đoàn Thanh Thủy 
(Thuy Doan painting - Sacramento - California - 7/2013)
*
Trích thơ BÙI GIÁNG:

"Em vui - nước ngọt xuôi dòng
Em buồn - toàn diện đèo bòng buồn theo
Em vui - tinh thể bọt bèo
Em buồn - toàn diện thu vèo sang đông
Ngổn ngang gò đống chất chồng
Em về vĩnh viễn đêm mồng một giêng
Em đi thanh thản ngọc tuyền
Anh ngồi nốc rượu nốc phiền thiên thu
Kim Cương Nương Tử tuyệt trù
Thơ thần chất vấn dặm cù tình điên"

(Kim Cương Nương Tử)


Post a Comment