Wednesday, July 31, 2013


 
Lễ khánh thành Chùa Xá Lợi, bang Maryland, Hoa Kỳ 2013
Hình do Trà Mi chụp: