Wednesday, July 3, 2013

NHỚ NHÀ

NHỚ NHÀ
*
" Đêm quay quắc nhớ
Ngày tha thẩn buồn..."


Tranh Đoàn Thanh Thủy - 7/2013
( Thuy Doan painting - Sacramento - California - USA )
*
Post a Comment