Wednesday, July 17, 2013

Xanh Rêu Nỗi Nhớ

XANH RÊU NỖI NHỚ


Tranh Đoàn Thanh Thủy - Cali - 7/2013
*
" Chiêm bao thoáng hiện bóng hình
Nước mắt vô tình _ Xanh rêu nỗi nhớ ..."
(Thuy Doan painting - 7/2013)

Post a Comment