Monday, July 31, 2017

ĐÊM HIỆN DIỆN

*

ĐÊM HIỆN DIỆN

Loài chim biển thiên di hè hội diễn
Gió hòa âm dội vách đá cheo leo
Trăng soi mình xao suối lá trong veo
Đêm hiện diện nhẹ nhàng ai cũng biết

05/15/2009 - QN - Đoàn Thanh Thủy 


Post a Comment