Monday, July 10, 2017

Thơ: Chiếc Bóng Chiều Nghiêng

Xin giới thiệu tập thơ : CHIẾC BÓNG CHIỀU NGHIÊNG của bạn thơ NHƯ ĐĂNG

Xuất bản lần 1 (2010)

Tái bản  (2012)


Sacramento - CA - USA

Anh Như Đăng (Sacramento 12/07/2017)
*


 Anh Henrik Nguyen và anh Như Đăng

Anh Như Đăng và Thủy (Sacramento 07-12-2017)

*
Trân trọng biết ơn anh Như Đăng đã tặng tôi tập thơ .
 Trong tập thơ nhiều bài hay, nhưng tôi thích nhất là bài :

CHỈ ĐƯỜNG DÙM TÔI
Bốn câu thơ lạc nẻo tình
Hai mươi tám chữ nửa Kinh nửa Mường
Em thì sáng giận chiều thương
Tôi phân vân mãi biết đường nào đi
(trang45)
Trong bài này tôi thấy đồng cảm với anh về cảnh ngộ "bất thường" của những nàng bé bỏng lúc tuổi học trò ngây thơ và trong sáng!
Tôi sẽ post lại bài "NƯỚC MẮT CHÂN SÁO" để giao lưu chút tình tri kỷ kính anh !
( Bài này đã post trên trang VNWEBLOGS Ngày 03/05/2009 http://thuyqn.vnweblogs.com/ac19452/tho/page-12.html )
Post a Comment