Wednesday, July 5, 2017

Pictures of My Friend - Henrik Nguyễn

Nhân Ngày Lễ Độc Lập ( July 04), bạn tôi : HENRIK NGUYỄN chụp hình kỷ niệm tại Carmicheal (CA), USA

Hình cô gái cưỡi ngựa "Xinh Tươi" do bạn tôi "Nhiếp Ảnh Gia Amateur" chụp trong lúc diễn hành!
*
 Anh Henrik Nguyen
*
Xem thêm hình tại đây:

 https://photos.google.com/share/AF1QipOldFeVclqB92wm4v8DvwMDpqHd6uSe7Ixy_K_jSbeEPCjk1CL7dtY8JC8kBg9YYQ?key=Q2RhQnVRLU51R0tNWGoyRGRiZ0g5ZkszRlJHcXVB

Post a Comment