Saturday, July 22, 2017

ẢNH

ẢNH

Có con tôm bạc thất tình
Mê sao qua lạch lung linh ảnh vàng
Một ly là nổi ngang tàng
Đầm xưa ai hát vang vang sóng đời
Chiều chiều nhìn mây xa khơi
Nhớ người, nhớ cả một trời Nại (*) say…


Ghi chú: (*) Nại: Đầm Thị Nại – Qui Nhơn

NẠI SAY - tranh Đoàn Thanh Thủy
*

ĐẦM THỊ NẠI - tranh Đoàn Thanh Thủy


Post a Comment