Wednesday, July 19, 2017

NGẪU HỨNG


Ngẫu hứng trong đêm trăng 
 (Viết cho Tú Sơn tập hát - QN - 2008)

*

 Lời 1:

"NÀNG NÀNG"
Nàng ơi
 Hỡi nàng ơi
 Xuống đây cùng ta chơi với
 Bao nhiêu cánh hoa này
 Cùng trang điểm sắc hương cho nàng
 Trăng ơi  trăng ơi
 Mây bay đón trăng đem về
 Cùng múa hát với ta
 Trong điệu đàn say đắm
Cùng hòa vang câu ca
 La… la… la… la… La… la… la… la… 
Post a Comment