Thursday, July 27, 2017

CẦU SÔNG NGANG

NẮNG CHIA - tranh Đoàn Thanh Thủy

*

CẦU SÔNG NGANG

Sông buồn chia nước rẽ dòng ngang
Dòng nước qua cây hàng nối hàng
Em qua cầu nắng chia nửa lối
Anh về bối rối nỗi đoan trang
Post a Comment