Wednesday, July 12, 2017

SÁO NHỎ


NƯỚC MẮT CHÂN SÁO

Long lanh sắc nước phi thường 
Rưng rưng giọt lệ hiên trường ngày xa 
Nhỏ nào chân sáo nhỏng nha 
Cũng nhanh nước mắt như là bước chânSÁO NHỎ - Tranh Đoàn Thanh Thủy 


Post a Comment