Tuesday, August 1, 2017

CÂY ỔI KIỂNG MINI

Cây ổi mini trồng từ 1990 (Hình của Thủy Đoàn - Qui Nhơn – 2009)
*

CÂY ỔI KIỂNG MINI

Tưng tiu cây ổi kiểng
Hoa trắng hương sơ sinh
Quả chín thơm lựng tình
Một trời quê sân phố


Post a Comment