Friday, July 21, 2017

HƯƠNG NHỚ


HƯƠNG NHỚ (tranh Đoàn Thanh Thủy)
*

HƯƠNG NHỚ
Buồn đi nhớ lại đụng đầu
Nao nao dòng nước chân cầu xanh rêu
Nhớ nhau biết mấy chiều chiều
Dường như gió thoảng ít nhiều hương say
ĐOÀN THANH THỦY

Thuy Doan - Sacramento - USA
Post a Comment