Monday, July 24, 2017

BẾN TRƯỜNG THI


*
BẾN TRƯỜNG THI
Nắng chiều trải lụa ven sông
Vạt vàng, vạt trắng, mênh mông mây ngà
Núi xanh mờ tím trời xa
Nghe đăng đắng giọt sương sa động lòng
Bóng cây đầu bãi long đong
Con thuyền neo nỗi chờ mong bến nào
Đoàn Thanh Thủy

*

Bến Trường Thi (Sông Côn) - Tranh Đoàn Thanh Thủy

Thuy Doan - Sacramento - California - USA

Post a Comment