Friday, July 28, 2017

VỀ HÈ

VỀ LẠI – tranh Đoàn Thanh Thủy
*
VỀ HÈ

Giăng này ve rúc trêu ngươi
Đỏ au phượng rụng tiếng cười giòn tan
Hè xa quấn quýt trường làng
Trò nay về lại trễ tràng người xưaPost a Comment