Wednesday, July 26, 2017

CẢNH HÈ

NẮNG  QN – Tranh Đoàn Thanh Thủy

*

CẢNH HÈ

Con cuốc trong hè gọi Hè
Giọng nghe hũ hỡ màu mè lê thê
Nắng hanh hành hạ bốn bề
Trăng non vàng vọt rủ rê sen già*
Thuy Doan - Sacramento - USA

Post a Comment