Tuesday, July 25, 2017

BÓNG TÙNG

*

BÓNG TÙNG

Đá đã núp bóng tùng quạnh quẽ
Nhạn truông chiều lặng lẽ nơi đâu
Người xưa có nhớ bên cầu
Vầng trăng trăn trở dõi sâu dặm dài

Thuy Doan - Sacramento - USA

Post a Comment