Wednesday, June 12, 2013

Ngày 5 tháng 5 Âm lịch


Ngày 5 tháng 5 Âm lịch - 2013
"Tết Đoan Ngọ"


Tranh Đoàn Thanh Thủy - Thuy Doan painting - 2013
Sacramento - California2 comments:

Nguyen Van Phuc said...

Mới đây mà anh vẽ nhanh quá. Anh phối màu đẹp tươi và đẹp.

Đoàn Thuỷ said...

Hi Phuc, cam on em ghe xem tranh, Chuc vui!