Wednesday, June 12, 2013

Ngày 5 tháng 5 Âm lịch


Ngày 5 tháng 5 Âm lịch - 2013
"Tết Đoan Ngọ"


Tranh Đoàn Thanh Thủy - Thuy Doan painting - 2013
Sacramento - CaliforniaPost a Comment