Saturday, June 22, 2013

HỌP MẶT KỈ NIỆM 40 NĂM - KHÓA 10 - CỰU GSSP QUY NHƠN

HỌP MẶT KỈ NIỆM 40 NĂM - KHÓA 10 -
CỰU GSSP QUY NHƠN 

 (22/06/2013)

 

Cám ơn anh Vũ Hải Châu đã gởi Video.

 

http://youtu.be/URgKiZfW7OY

*

Chúc mừng đoàn CGS SPQN khoá 10 tại Saigon ra họp mặt và giao lưu với bạn đồng khoá tại Qui Nhơn." Xin chan thanh cam on quy thay co! "
Post a Comment