Thursday, June 20, 2013

Rẫy Ngày

RẪY NGÀY
(The Days on the  An Truong Mountain Field in VN)


Tranh Đoàn Thanh Thủy - Sacramento - California - 6/2013
(Thuy Doan painting)
*
" Nắng mưa thời ruộng rẫy
Vắt kiệt tuổi thanh xuân..."
" Hồi ức sau 1975 "- Những tháng hè phát hoang dỡ rẫy trên An Trường (An Nhơn - BĐ - VN)
Thuy Doan

Post a Comment