Saturday, May 28, 2011

Sinh hoạt Văn Nghệ - Cựu GS SPQN Bắc Cali - San Jose (27-5-2011)

Các camera đang ghi hình " Sinh Hoạt Văn Nghệ " 27/5/2011


Tập các tiết mục "Văn Nghệ" - SPQN Bắc Cali ( nhà chị Phan Liên - San Jose - California) 27/5/2011


Chị Thục (Khóa 3) GS SPQN

Chị Trâm (Khóa 7) GS SPQN

Ngọc ( Khóa 10) Thanh Thủy ( Khóa 9) chị Diệu Trang ( Khóa 7)
Cựu GS SPQN - Bắc Cali
*
Sinh hoạt Văn Nghệ ( nhà chị Phan Liên - San Jose - California) 27/5/2011
Post a Comment