Sunday, May 8, 2011

Rằm Tháng Tư


RẰM THÁNG TƯ

Đến mùa trăng nở sắc không
Gió theo hương lạc bềnh bồng nước mây
Chân tâm tịnh động cõi này
Vần thơ ngự giữa vơi đầy tỉnh say

Qui Nhơn 2010

ĐTT

Post a Comment