Monday, May 9, 2011

ĐÀN ƠI


ĐÀN ƠI - tranh Đoàn Thanh Thủy

***ĐÀN ƠI


Tiếng đàn là tiếng đàn tranh
Mây nước bốn mùa buốt lạnh đêm sâu
*
Tiếng đàn là tiếng đàn bầu
Người đi kẻ ở để sầu cho nhau
*
Sầu tình muôn thuở còn đau
Nét màu úa dại dõi sau lạnh lùng
*
Gió lay rúng động ngàn tùng
Đàn ơi ! Tranh nhớ hoang lung…sắc lòng.

Đoàn Thanh Thủy


Post a Comment