Friday, August 4, 2017

HOA BẰNG LĂNG

HOA MÙA HẠ (2): “BẰNG LĂNG” - Tranh Đoàn Thanh Thủy 

HOA BẰNG LĂNG

Tím sim nhớ tím hoa cà
Tím bằng lăng nhớ tím hoa áo nàng


*
" Em Xinh " - Tranh Đoàn Thanh Thủy
*

HOA BNG LĂNG

Quy Nhơ
n mùa này n tím bng lăng
Màu hoa yêu thươ
ng, hn hò, nhung nh
Trên phố
nhìn hoa tôi c ng
Em hóa thân vào nhữ
ng đóa bng lăng.


                            Thơ  Võ Ngọc Thọ (4/2009)
Qui Nhơn 6/2017 (Photo by Thuy Doan)

Thuy Doan - Re-posting
Post a Comment