Wednesday, August 9, 2017

Hàn Dã Thảo

MỘT BÓNG NON THU

Mai về một bóng non thu
 Bước ta còn vướng sương mù nữa không
Cảm ơn sông suối đôi dòng
Cảm ơn lá cỏ phiêu bồng cùng ta
Ai ngồi khóc giữa ngàn hoa
Tàn xiêu một bóng dương tà em ơi
Thuở xưa ta đến không lời
Giờ ra đi cũng đất trời lặng thinh
Có chăng con nước cựa mình
Lao xao tiếng gió chút tình bể dâu
Ta về chẳng biết về đâu
Tóc tơ còn vướng chút màu biệt ly
Cảm ơn nắm đất thầm thì
Nhân gian ơi cuộc viễn ly mịt mù

Hàn Dã Thảo

*
Post a Comment