Wednesday, August 2, 2017

CHIM TE TE*


Northern Lapwings In Slow Motion (Youtube) – by Ron Jackson
*
Ngày còn trẻ ở Quy Nhơn mình thường ra ngắm cảnh Đầm Thị Nại và gặp nhiều điều thú vị, nhất là có rất nhiều loại chim nước (te-te). Ngày nay cảnh đã khác xưa!

ĐẦM THỊ NẠI - tranh Đoàn Thanh Thủy
*
Thuy Doan - Sacramento - USA (Re-posting)
Post a Comment