Wednesday, January 16, 2013

THE SPRING OF 2013 (1)

XUÂN 2013 (1) 
THE SPRING OF 2013 (1)
Thuy Doan Painting - Sacramento - California - USA
*
XUÂN LẠNH
Đêm nay trở giấc nghe lành lạnh
Bên ấy màu xuân chơm chớm sang
Mai vàng tắm nắng sương lấp lánh
Vọng tiếng xuân về thuở hỗn mang
Cali 16/1/2013
Post a Comment