Wednesday, January 9, 2013

Flowers on Ba Hoa's Moutain


" Hoa trên núi Bà Hỏa - Qui Nhơn "
Thuy Doan Painting - Sacramento - 1/2013

2 comments:

hiện nguyễn thanh said...

Từ bức SAY, Thủy đang muốn chuyển hướng vẽ phải không.

Đoàn Thuỷ said...

Chào anh Nguyễn Thanh Hiện , cảm ơn anh đã sang xem tranh .
Thực ra em luôn theo hướng của em là " KHÔNG THEO HƯỚNG CỦA AI CẢ " và thích gì vẽ nấy , tùy theo cảm hứng khi cầm cọ trước khung vải ...
Chúc anh khỏe, vui , post bài đều !