Thursday, January 10, 2013

HÁT RU


HÁT RU 

(Nhớ những ngày tìm thạch lan)

*

Hời hời – chín giận , mười hờn… 
“Một mai ai chớ…” ôm đờn đắng cay 
Con dơi, con vạc ngủ ngày 
Con Oanh tài tử hót say một mình 
Con người: Ta – mãi lặng thinh 
Tri âm ai đó – nặng tình nước non? 
Cù Mông, Mò O, suối Son…(*) 
Quê hương thơ thẩn - Mãi còn dấu hoa.

*

Ghi chú: (*) Địa danh : đèo Cù Mông; núi Mò O; suối Son…ở Bình Định - Đó là những nơi có thạch lan. 


 

" Thạch lan núi Bà Hỏa - Qui Nhơn "
Thuy Doan painting

***
* thach lan : http://thuyqn.vnweblogs.com/post/7009/200003

* hat ru : http://thuyqn.vnweblogs.com/post/7009/159271Post a Comment