Thursday, January 3, 2013

Hoa và Tuyết - Flowers and Snow


" FLOWERS and SNOW "
Thuy Doan painting - 2013 - Sacramento , California .
*


Hoa và Tuyết

Lạnh ngấm màu hoa trong tuyết
sáo vàng xưa vội bay đi
Ta đứng giữa đường hóng nguyệt
cung đàn ai vọng xuân chi !... 
" Tuyet Cali "
Banner Jan /03/2013
*