Thursday, January 17, 2013

The High Mountain in the Spring

THE HIGH MOUNTAIN IN THE SPRING

Thuy Doan painting - 1/2013 - California - USA

2 comments:

Mai Trang Huỳnh said...

XUÂN LẠNH
Đêm nay trở giấc nghe lành lạnh
Bên ấy màu xuân chơm chớm sang
Mai vàng tắm nắng sương lấp lánh
Vọng tiếng xuân về thuở hỗn mang
Cali 16/1/2013
XUÂN NHỚ
Quê hương chừng ấy ngày vui tết
Chừng ấy lòng mong buổi sum vầy
Mai cúc lan hồng khoe sắc nụ
Lời ru thoáng chốc lại về không!
Xin được làm quen...!

Đoàn Thuỷ said...

Rat han hanh,
Cam on ban Mai Trang Huynh!