Monday, December 31, 2012

The Painting of December 31, 2012 at Sacramento


" Ngay Cuoi Nam 2012 " Sacramento - California - USA
Thuy Doan painting 12/31/2012

2 comments:

son lu said...

Tranh của bạn vẽ đẹp quá .
Ngắm mãi không chán . CT thích bưc s'Cuói năm 2012" quá .
CT xin cóp về dán trên một bài thơ, bạn nhé .
Chúc an lành !

Đoàn Thuỷ said...

Ok ! Cam on ban Son Lu !
Chuc anh vui!