Friday, December 21, 2012

My banner for the day 21/12/2012

 
Thuy Doan painting 21/12/2012
(My Banner for to day)

4 comments:

hiện nguyễn thanh said...

Đã xem tranh

hiện nguyễn thanh said...

Để bớt phiền phức trong việc comment, anh bỏ đi việc xác minh từ:
Bảng điều khiển>Cài đặt>Bài đăng và nhận xét>Nhận xét>Hiển thị xác minh từ : KHÔNG

Như thế là không còn yêu cầu xác minh từ nữa

Đoàn Thuỷ said...

Da, Cam on anh nhieu!

Đoàn Thuỷ said...

Em da lam theo nhu anh da chi !
OK !