Sunday, December 23, 2012

Mừng Giáng Sinh (Nhà Lộc)Mừng Giáng Sinh - 23/12/2012
Elk Grove - Sacramento - California