Sunday, December 23, 2012

Mừng Giáng Sinh (Nhà Lộc)Mừng Giáng Sinh - 23/12/2012
Elk Grove - Sacramento - California

2 comments:

hiện nguyễn thanh said...

Đã nhìn thấy Thủy và Hạnh.
Chúc mừng đã làm được recent comment
Post tranh và video vào khung viết comment là một kỳ công đó. Thủy có muốn, mình bày cho

Đoàn Thuỷ said...

Da, Xin anh gui qua Email , Cam on anh, Chuc anh vui!