Monday, December 24, 2012

Painting for Noel 2012


Noel's Banner 2012
(Thuy Doan painting 24/12/2012)

2 comments:

rêu said...

tranh đẹp lắm ! Chúc mừng họa sỹ !

Đoàn Thuỷ said...

Cam on ,
Chuc nu thi si Reu vui nhieu !