Saturday, January 8, 2011

TIẾNG ĐÀN TRANH


TIẾNG ĐÀN TRANH ( THE SOUND OF DAN TRANH )
*
DAN TRANH = VIETNAMESE ZYTHER = VIETNAMESE TRADITIONAL INSTRUMENT
*
Doan Thanh Thuy painting - California - 2011
***


Visit vongoctho

Tiếng đàn tranh vượt không gian
Vầng trăng đơn lẻ ngút ngàn mờ xa...
VNT

CHÚC BẠN VUI NHIỀU

----------------------------------------------

Gửi bạn võ Ngọc Thọ:

Dẫu khi trăng lặn nguyệt tà
Người xưa nhớ mãi quê nhà tình thân...
ĐTT

Cảm ơn bạn sang thăm, chúc vui!

Nguồn:http://thuyqn.vnweblogs.com/post/7009/273535Post a Comment