Sunday, January 2, 2011

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MÁ

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MÁ LẦN THỨ 73KỶ NIỆM SINH NHẬT MÁ LẦN THỨ 73 TẠI NHÀ MẬU & HỒNG - CALIFORNIA

1 comment:

Đoàn Thanh Thủy said...

Hôm nay, má tổ chức ngày cúng giỗ bà ngoại tại nhà Hồng, nhân đó gia đình Mậu & Hồng tổ chức MỪNG SINH NHẬT MÁ LẦN THỨ 73.