Monday, January 10, 2011

Chuyện bé Đạt 3 tuổi - trì chú Đại Bi

Chuyện lạ : " Bé Đạt mới 3 tuổi đã thuộc lòng TRÌ CHÚ ĐẠI BI "

Post a Comment