Saturday, January 29, 2011

NHẬT KÝ ĐEN của NGUYỄN THANH HIỆN


TA THỨC DẬY CÙNG LŨ ẾCH NHÁI TRÊN ĐỒNG LÀNG


Trích " Nhật Ký Đen " của Nguyễn Thanh Hiện

***


Ta thức dậy

cùng lũ ếch nhái trên đồng làng

tựa hồ bị chìm ngập trong cuộc hội tụ âm vang của trời đất.

A, lũ chúng đang nói về loài giống mình

rằng

trước cả những con thú đầu tiên hằng triệu triệu năm

tổ tiên lũ chúng

đã nghĩ ra được những bài ca về đất

rằng

ngay cả con cháu con thú đầu tiên

có tên là loài người

đến triệu triệu năm sau

cũng chẳng thể hiểu một cách tường tận

nước là gì

đất là gì

ếch nhái là gì

rằng

tại vì đâu con nòng nọc

tổ tiên lũ chúng

lại đứt đuôi?


Ta muốn bảo lũ chúng hãy im đi những lời cao ngạo

nhưng dường như mặt đất này là nơi chốn để lũ chúng hát

về nỗi khổ ải của đất

rằng

nếu không có loài giống con người

đất chỉ là nơi thử thách cuộc sinh tồn

rằng

cái giống vật có tên là loài người

vẫn sống nhờ đất

nhưng một ngàn lần không

một triệu lần không

nếu không có loài giống con người

thì đất chẳng phải là nơi khổ ải

Vậy loài giống con người

đã làm điều chi

cho đất khổ ải?

ta hỏi

nhưng dường lũ con cháu đám nòng nọc đứt đuôi

chẳng thèm đáp lời ta.

nơi những khu rừng quyết khổng lồ

triệu triêu năm trước

tổ tiên của chúng ta

thảnh thơi đi

thảnh thơi về

giữa đất và nước…Trong cuộc hội tụ âm vang của trời đất

ta đã chuyển dịch ra tiếng người

những lời ca của lũ ếch nhái.


***

Post a Comment