Tuesday, January 4, 2011

GẶP VÂN-ÁNH VANESSA VÕ

HÌNH ẢNH LƯU NIỆM CUỘC HỘI NGỘ VỚI NGHỆ SĨ VÂN ÁNH


Vân Ánh tặng quà lưu niệm : Đĩa DVD có chữ ký .Thủy, NS Vân Ánh và em Hồng

www.vananhvo.com

MỘT NGÀY VỚI VÂN ÁNH : " Tiếng đàn tranh tuyệt vời! "
**
Cảm tạ tấm lòng TRI ÂM của NGHỆ SĨ VÂN ÁNH!
Cảm ơn em HỒNG đã tạo điều kiện gặp VÂN ÁNH!

CALIFORNIA 01/04/2011
Đoàn Thanh Thủy


Post a Comment