Tuesday, January 11, 2011

HỘI CỰU GIÁO SINH SPQN BẮC CALI - Họp mặt tất niên Canh Dần


HỘI ÁI HỮU CỰU GIÁO SINH SƯ PHẠM QUY NHƠN BẮC CALI HỌP MẶT TẤT NIÊN CANH DẦN (Ngày 09 tháng 01 năm 2011 - tại SANJOSE - CALIFORNIA)

Kính gửi Quý Anh Chị Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn một vài hình ảnh qua slide shows Click vào link dưới đây.

Hình hơi mờ, sẽ điều chỉnh qua slide shows và những video clips kế tiếp.

Thân mến

Đồng Cúc.


http://dangcuc.blogspot.com

Các link video:

http://www.youtube.com/watch?v=4hjM91CHPvw&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=W2TKsCpMDQ8&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=cDxQvHBvdZQ&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=9SB9kWNjChw&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=3vBakqld0AQ&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=Qy14nBAR26g&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=oMTnpL6WJWE&NR=1


Xem thêm hình:

http://picasaweb.google.com/lientran0714/SPQN9JAN2011#

Cam on tat ca cac anh chi em da den tham du hop mat. Moi qui anh chi em xem hinh

link o tren.

Phan Lien


Post a Comment