Tuesday, April 19, 2011

The Robert & Margrit Mondavi Center for the Performing Arts University of California, Davis

Xem hòa nhạc tại TRUNG TÂM "THE ROBERT & MARGRIT"

(for the Performing Arts University of California , Davis)

Ngày 17/4/2011

Beverly Nguyen
***
The 15th Annual Wennberg Music Festival
(April 17, 2011)

Đây là buổi biểu diễn nhạc hòa tấu của học sinh các trường
từ Tiểu học đến Trung Học (cấp hai và Cấp ba) tại Davis - California.

Post a Comment