Sunday, April 3, 2011

Anh Phu Nguyen - San Jose - 4/2011

Anh Phu Nguyen & Thuy Doan (4/03/2011 - Cali)

2 comments:

rêu said...

chúc chú luôn có nhiều bè bạn trên đất khách nhé!!!

Thuy Doan said...

Chào Rêu,
Cảm ơn cháu sang thăm, chúc cháu luôn vui, khỏe!
ĐTT